Mateboer Projectontwikkeling B.V.

Mateboer Projectontwikkeling B.V. uit Kampen.

Mateboer Projectontwikkeling B.V. is actief in de ontwikkeling van projecten op het gebied van woningen en commercieel onroerend goed. Kenmerkende elementen bij de vormgeving van de ontwikkelingen zijn de hoogwaardige architectuur en materialisering waaronder de projecten worden gerealiseerd.

Projecten
Niet zelden worden wij als projectontwikkelaar in een vroeg stadium betrokken bij nieuwbouwprojecten, waarbij hoge eisen gesteld worden aan gemeentelijke beeld-ambitieplannen, herstructureringsvraagstukken en haalbaarheidsonderzoeken, als deskundige voor duurzame locatieontwikkelingen.

 

Integrale gebiedsontwikkeling (ook van verontreinigde locaties) is, mede gelet op de samenwerking met de overige werkmaatschappijen, in de loop der jaren een specialisatie geworden. Deze samenwerking verhoogt niet alleen de efficiency maar leidt ook tot verantwoorde oplossingen.

Opdrachten worden uitgevoerd voor lokale en provinciale overheden, bedrijven, woningcorporaties, instellingen en particulieren.

 Werken aan een leefbare toekomst 
De ruimtelijke en economische vraagstukken in Nederland worden steeds complexer en vereisen oplossingen die toekomstige generaties een leefbare omgeving bieden. Een juiste balans tussen bebouwd gebied en de openbare ruimte is van essentieel belang voor een gezond leefmilieu en een duurzame leefomgeving. Resultaatgericht denken en werken is daarbij het sleutelwoord.

Dat wij voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzame, energiezuinige en als gevolg daarvan milieuvriendelijke ontwikkelingen, beschouwen wij als een normale bedrijfsvoering.

 Aandacht voor de gebruiker/bewoner 
Binnen de gestelde randvoorwaarden van een bestemmings- en beeldambitieplan heeft de aspirant gebruiker een optimale vrijheid in keuzepakketten en indelingsvarianten. Tijdens het gehele proces wordt de gebruiker terzijde gestaan door een koperbegeleidster.

Hoe onderscheidend onze projecten ook zijn, ze zijn stuk voor stuk ontwikkeld met dezelfde visie: het creëren van een woonomgeving waarin de gebruikers zich thuis voelen en hun hoog gespannen verwachtingen weerspiegeld zien.

Certificering 
Mateboer Projectontwikkeling B.V. is een ISO 9001 gecertificeerde onderneming en is aangesloten bij Woningborg.


Bedrijfsnaam Mateboer Projectontwikkeling B.V.
Adres Ambachtsstraat 27
Postcode 8263 AJ
Plaats Kampen
Telefoon 038-3315020
E-mail adres t.prinsse@mateboer.nl
Website www.mateboer.nl