Lotte Jansman

Civiel Jurist Grondzaken bij Gemeente Apeldoorn uit Apeldoorn.

Binnen de eenheid Projecten, Vastgoed en Grond ben ik werkzaam als civiel jurist van team Grond. Ik houd mij met name bezig met het opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten, zoals gronduitgiftecontracten, grondexploitatieovereenkomsten, erfpacht, overige zakelijke rechten, huurovereenkomsten en de verdere juridische afhandeling daarvan. Daarnaast geef ik binnen deze teams juridisch advies.

LinkedIn

Hieronder vindt u meer informatie over Lotte Jansman.


Woonachtig in Zwolle
Geboortedatum 9 januari 1989
E-mail adres L.Jansman@apeldoorn.nl
Opleiding Rechtsgeleerdheid (Privaatrecht en Bedrijfsrecht)
Huidige functie Civiel Jurist Grondzaken
Specialisatie Binnen de eenheid Projecten, Vastgoed en Grond ben ik werkzaam als civiel jurist van team Grond. Daarbij voer ik ook werkzaamheden uit voor de teams Projecten en Vastgoed. Ik houd mij met name bezig met het opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten, zoals gronduitgifte contracten, grondexploitatieovereenkomsten en huurovereenkomsten en de verdere juridische afhandeling daarvan. Daarnaast geef ik binnen deze teams juridisch advies.
Carrièrepad 2015 - 2016 Bedrijfsjurist bij DGB, 2016-2017 jurist bouwrecht en huurrecht ARAG, 2017-heden Civiel jurist Grondzaken gemeente Apeldoorn
Doelstelling JOS Kennis maken en ervaringen uitwisselen met mensen en organisaties in de vastgoedbranche, ander en breder dan binnen mijn eigen directe werkomgeving.
Bedrijfsnaam Gemeente Apeldoorn
Adres Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
Website http://www.apeldoorn.nl