Erwin Zark

Adviseur Landelijk Vastgoed / Assistent Rentmeester bij Noordanus & Partners uit Apeldoorn.

LinkedIn

Hieronder vindt u meer informatie over Erwin Zark.


Woonachtig in Brummen
Geboortedatum 4 augustus 1982
E-mail adres erwinzark@noordanuspartners.nl
Opleiding Van Hall Larenstein, tuin- en landschapsinrichting, SVM nivo
Huidige functie Adviseur Landelijk Vastgoed / Assistent Rentmeester
Specialisatie Ontwikkelen en beheren van landelijk gelegen onroerend goed, Ruimtelijke ordening, bestemmingsplanprocedures en handhavingstrajecten, Functieveranderingen en rood voor rood trajecten; - Waardering van landelijk gelegen objecten en agrarisch onroerend goed, Aan- en verkoop van landelijk gelegen objecten en agrarisch onroerend goed, Pacht- en erfpachtzaken, Natuurschoonwet 1928, Overheidsingrijpen, Ontwikkelen nieuwe natuur.
Carrièrepad Landschapsontwerper (januari 2009 – december 2009), Landschapsontwerper en Adviseur Locatieontwikkeling (januari 2010 – september 2013), Adviseur Landelijk Vastgoed / Assistent Rentmeester (Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners)
Doelstelling JOS Binnen mijn werk ben ik bij veel projecten betrokken die gesitueerd zijn in het buitengebied van de regio Stedendriehoek en ons kantoor behartigd in deze regio van veel cliënten de belangen . De JOS is een goed platform om in contact te komen en kennis te delen met jong professionals die werkzaam zijn in de vastgoedsector binnen de regio Stedendriehoek. Ik zie het dan ook als verrijking voor mezelf en de klanten die ik behartig dat ik binnen dit netwerk met vakgenoten kennis kan delen over de regio.
Bedrijfsnaam Noordanus & Partners
Adres Linie 580, 7325 DZ Apeldoorn
Website http://www.noordanuspartners.nl/index.php?id=16